Svampklubben där alla är välkomna, nybörjare och erfarna, matsvampsplockare och botaniker, ungdomar, pensionärer och barnfamiljer. Kort sagt, alla som har ett intresse för svamp.
Följ med på våra svamputflykter som är utformade som typen svampkurser. Dessutom brukar vi ha en svamputställning i Naturum Hornborgasjön varje höst.


Titta runt på vår hemsida i lugn och ro. Oavsett vilken inriktning ditt svampintresse har så hoppas vi, att du vill vara en av oss!

Välkommen!
 

VBSK - Västgötabergens Svampklubb
 

I början av 1980-talet samlades en målmedveten liten skara botaniker och "vanliga" svampplockare. Deras mål var att utforska och lära sig mera om det stora svamputbudet på och runt Billingen.
Detta blev startskottet för Västgötabergens svampklubb, VBSK. Intresse och kunskap om både botanik och svamp har sedan dess utgjort stommen i klubben.
1986 och 2001 ordnade klubben, tillsammans med Sveriges mykologiska förening (SMF), Mykologiveckan då ledande mykologer samlades för att studera svampfloran på och runt våra Västgötaberg.

 

Har Du frågor eller funderingar, kontakta oss här!

Bästa hälsningar

VBSK