Lycoperdon radicatum - rotröksvamp

Lycoperdon radicatum - rotröksvamp har bara rapporterats 2 ggr. (2000-2016)
Tyvärr har inte detta fynd blivit rapporterad på AP, men det kanske inte är för sent än?
Vill minnas att fyndplatsen var nånstans i Vara-trakten.
Olof Jansson hade tyvärr inte själv möjlighet att närvara vid överlåtandet av diplomet 2014.