Historik.


Västgötabergens svampklubbs historia.

 

Start.

Västgötabergens svampklubb bildades 1982-01-23 kl.14.00. Namnet kommer av att vi tänkte ha vår verksamhet kring Västergötlands platåberg med berget Billingen i centrum.

 

Ändamål

Klubbens ändamål var från början att medlemmarna i kamratligt samarbete skulle öka sina kunskaper om svamp. Klubben var öppen för alla som hade ett botaniskt intresse för svampar. Det senare var en tydlig markering till allmänheten att vi inte var en klubb för enbart matsvamps-plockare. 

 

Medlemmar

Klubben har för närvarande (2018)  50 betalande medlemmar. Vi har blivit lite fler på senare år bara för att vi är så trevliga. Hahahaha

 

Utflykter / Sammankomster

Sedan starten har vi årligen haft 6-9 utflykter, en eller två på våren och fem till sju på hösten

På hösten har vi ofta haft en höstträff där klubbens medlemmar visat svampbilder från det gångna året. 

 

Årsmötet

Årsmötet hålls i februari eller mars varje år. Till detta händer det  ibland att någon känd mykolog eller liknade, är inbjuden som föredragshållare. Även egna krafter utnyttjad ibland.

 

Inventeringar

Från 1990-talet har mycket av vår verksamhet till stor del varit inriktat på inventeringar av svampfloran i många värdefulla skogsområden kring platåbergen. Inte sällan har våra uppgifter varit till stor nytta för skydd av olika områden. 

 

Databasen 

Från 1992 har vår medlem Rolf-Göran Carlsson registrerat c:a 125.000 (2016) svampfynd i vår databas. Och mer lär det bli. Allt material är numera registret på Artportalen. Leif "Halna" Andersson har också lagt ner mycket jobb med att överföra fynden till Artportalen!
I fortsättningen registreras allt direkt på Artportalen, där dom finns säkert förvarade i denna förträffliga "molntjänst".

 

Långutfärder

Sedan 2004 har klubben gjort en långfärd något veckoslut i september/oktober månad. Resor till andra ställen, där vi inte känner igen oss. Resorna har bl a gått till Skåne, Öland och Östersund. . Vi var t.o.m. nere i dom Franska Alperna 2012.
 

Kurt-Anders Johansson

Ordförande