2021 tilldelades årets fynd, Jan Yngve. Han tillhör kategorein som alltid hittar massa konstiga och sällsynta svampar. Han tillhör dessutom någa av dom få som lyckas få namn på dom!
(Jan Yngve var förhindrad att närvara vid årsmötet, så därför överlämnades diplomet vid senare tillfälle av Kurt-Anders, som är på bilden nedan.)

Ramaria subbotrytis (Coker) Corner - praktfingersvamp / hotkatekori: VU

Unga fruktkroppar är kraftigt rosaröda, ofta med kontrasterande ljusgula grentoppar allra överst. Även köttet är på unga exemplar kraftigt rosarött.Unga exemplar är omisskännliga genom sin kraftigt rosaröda färg, medan äldre urblekta fruktkroppar lätt kan förväxlas med andra arter av korallfingersvampar.
Detaljerad information här.