Camarops polysperma - stor sotdyna
 

Camarops polysperma ? Stor sotdyna - NT Camarops polysperma ? Stor sotdyna - NT

Skövde maj 2011

Tänkte jag kunde skriva några rader om en svamp man kan finna denna tiden på året.

Pyromyceter brukar i regel bara vara små svarta prickar på pinnar och dessa svampar tilldrager sig inget större intresse bland mykologer, men det finns undantag!

Camarops polyspermaStor sotdyna   - NT

Stor sotdyna var inte tidigare känd från Skaraborg, men den blev första gången funnen på Nolbergets naturreservat på Billingen av Tomas Appelqvist 2010.

Den skulle kunna förväxlas med sotägg (Reticularia lycoperdon) som är en myxomycet. Sotägget ser först ut som stora vita hönsägg på trädstammar, som äldre blir den helt kolsvart och torr med ett svart pulver i. Den är mycket vanlig på lövträdsstammar, särskilt alstammar.

Om man däremot ser stora svarta fläckar på klibbalstammar som är rötade av alticka, bör man titta noga. Fruktkropparna utvecklas under barken. Om man lossar barken så kommer man se ett 10–15 cm stort och 2-4 cm tjockt  svart stroma av en svamp. Tittar man sen i luppen ser man att hela översidan är täckt av små runda kulor som var och en har ett litet hål.

Stor sotdyna i genomskärning Stor sotdyna i genomskärning

Det finns ett litet rör under varje kula som går ner till botten av svampen. Bryter man isär en fruktkropp, så ser den på så sätt poroid ut. En mycket speciell karaktär.

Stor sotdyna är med på Svenska rödlistan NT (nära rödlistad).

Den är sällsynt, men med sitt biotopkrav som är liggande och stående döda alstammar med barken kvar och som dessutom är rötad av alticka, är den troligtvis mycket förbisedd. Den är dessutom mycket stor för att vara en pyromycet.

Stor sotdyna är förmodligen en  mycket bra indikation på värdefulla och skyddsvärda bäckraviner och almiljöer.

Jag tycker detta borde vara en ganska lätt art för det flesta att finna nu på sommaren. Den tycks finnas i alkärr på lite bättre marker. På 3 av de 4 lokaler i Skaraborg jag känner till av arten finns det scharlakansröd vårskål. Det vore kul och veta hur vanlig denna art är.

Ut och leta!

Camarops polysperma är funnen på

Kinnekulle – Munkängarna

Billingen – Nolbergets naturreservat

Skövde stad – Aspö – bäckravin

Skövde kommun – Loringa skogens naturreservat

Bästa Sommarhälsningar!

Rolf-Göran