Paul Stamets: 6 ways mushrooms can save the world.

Den amerikanske mykologen Paul Stamets berättar om hur värdefulla svampar kan vara i ett globalt perspektiv (på engelska).

Ewa L som svampexpert i TV4!

En morgon i mitten av augusti 2010 blev jag uppringd av TV4, Skaraborg. De behövde en svampkunnig person för ett nyhetsinslag och årets svampsäsong. De ville gärna att jag skulle prata om giftsvampar och som tur var så hade jag dagen innan hittat ett ställe med flera vita flugsvampar!

Ewa Lilliesköld: Jag har hittat korallticka!

I oktober 2009 hittade Ewa korallticka. Här är en liten film om det överraskande och rikliga fyndet.

Ewa Lilliesköld: Ekhagens svampar

En av klubbens svampkonsulenter, Ewa Lilliesköld, berättar om vilka svampar man kan hitta i en ekhage. Filmen gjorde hon som en del av sitt projektarbete till Svampkonsulentutbildningen vid Umeå universitet hösten 2009.