Svampklubbar och föreningar i Sverige


Internationella och utländska svampklubbar och föreningar


Bra personliga hemsidor om svamp


Utbildning och forskning


Bestämningsnycklar & monografier

Svamp & mat


Övrigt