Årsmötet 2016

Årsmöte har hållits 27 febr. för  Västgötabergens Svampklubb som bildades redan 1982 av botaniskt svampintresserade personer.
Klubben har nu 51 betalande medlemmar från huvudsakligen Skaraborgsområdet och klubben har som mål att ”fortbilda” varandra under trevlig gemenskap i intressanta svamprika områden. 2015 har klubben anordnat 9 utflykter samt varit arrangör av den årliga svamputställningen vid Naturum Hornborgasjön.
Träffarna brukar locka ett 15-tal personer och resulterar oftast i ett hundratal arter att diskutera och lära känna igen vid det avslutande obligatoriska kaffefikat.
Klubben har en hemsida VBSK.se där aktiviteter, artlistor m.m. presenteras.
Årsmötet inleddes med sedvanliga förhandlingar.  Styrelsen har under 2015 bestått av Kurt-Anders Johansson, Börje H. Fagerlind och Malkom Jonegård vilka samtliga fick förnyat förtroende även inför 2016.  Utflyktsprogrammet beslöts för det nya året med bl. a. en långutflykt till Gotland.
Traditionsenligt utdelades också diplom för ”årets fynd” med fyndet fotograferat. 2015-års diplom utdelades till Bertil Svensson för Grynknölfoting (Squamanita paradoxa) som är en mycket sällsynt svamp med endast ett fåtal fynd i Sverige. 
Efter årsmötet vidtog kaffe med dopp som i år toppades med ”svamprulltårta” med fyllning av kantarell och blomkålssvamp! Därefter bildvisning av Anita Stridvall Trollhättan, som visade blommor tagna  under ett flertal besök i Sydeuropa. Fantastiska bilder med tyngdpunkt på endemiska arter ofta växande i mängder på hög höjd på alpängarna.

Beril "Gösta" Svensson fick diplom för Årets Fynd 2015. Squamanita paradoxa - grynknölfoting

Verksamhetsberättelse 2015