Västgötabergen

Västgötabergen är benämningen på platåbergen i Västergötland. Bergen består av olika skikt av bergarter som avlagrats under många miljoner år. För ungefär 250 miljoner år sedan skedde flera vulkanutbrott då lava trängde upp genom sprickor i berget. Lavan nådde inte ytan utan stelnade under jorden mellan skikten och då bildades den bergart som kallas diabas. Under årmiljonerna som följt har bergen vittrat ned men det hårda diabaslagret har blivit kvar och skyddat de underliggande lagren. Diabasen utgör nu bergens platta topp och därunder finns bl.a. lager av kalk som bidragit till bergens unika natur, speciellt i sluttningarna runt bergen.

Läs mer på Wikipedia!

Ett typiskt västgötaberg!