Bölets ängar 110828

Morfar Sager kokar korv till Thilda

Västgötabergens svampklubbs utflykt till Bölets ängar naturreservat 28/8-11.

Vi var 13 personer som åkte till Bölets ängar denna dag. Det var regntunga skyar, men det var inte så farligt med det. Ett par lätt skurar kom dock över oss. Vi hittade 149 arter denna dag.

Bölets ängar ligger på mangangrund och har en mycket märklig kärlväxtflora. Här finns bland annat guckusko, brudsporre, ormtunga, spenört och fältgentiana. Även svampfloran är märklig med bl.a. violgubbe och många taggsvampar.

Några arter jag vill nämna är:

Klubblik trumpetsvamp eller violgubbe som den numera skall heta (Gomphus clavatus) är en kantarell som är mycket spektakulär. Den väcker uppmärksamhet var gång man finner den. Violgubben växer oftast i stora häxringar, ibland är det 100-tals fruktkroppar. Den är känd från Karlsborgs och Gullspångs kommuner. Den är rödlistad och mycket sällsynt. Men trots detta så är det trots allt en kantarell som är en god matsvamp. Violgubben är ju mycket lätt att känna igen och någon förväxlings risk finns inte.

Prova gärna denna mystiska kantarell någon gång.

Några taggsvampar blev också funna.

Hydnellum geogenium – gul taggsvamp (sällsynt)

Hydnellum suaveolens – dofttaggsvamp (sällsynt)

Phellodon niger – svart taggsvamp (sällsynt)

Även en mycket ovanlig riska blev funnen - Lactarius auriolla – sumpriska

Denna riska har vit saft som efter en stund blir gul. Den har gelatinösa hår på hattkanten och saknar gropar på foten. Den har vi bara ett fåtal fynd av den – Skogsrovägen Skövde, Bölets ängar och ytterligare en lokal vid sjön Björklången i Tiveden. Denna riska är alltså mycket sällsynt i våra trakter.

Även en liten gul musseron blev infångad.

Släktet Calocybe finns inte längre, de flesta Calocybe heter numer Rugosomyces. Vårt fynd står mycket nära den sällsynta gullmusseronen (Rugosomyces chrysentera). Vår exemplar hade dock svartnande skivor och då är det en liten sällsynt musseron som heter Rugosomyces fallax. Den är nyligen beskriven som en egen art och har tidigare inte skiljts från chrysentera.

Detta var allt för idag?

Jo, jag måste nämna art 150?????

Det visade sig vara paintbollar i plastlådan. Ha Ha!

Carlsson

Ladda hem artlistan från utflykten