Borgundaberget 111022

En småregnig och gråmulen dag på Borgundaberget! En småregnig och gråmulen dag på Borgundaberget!

Västgötabergens Svampklubbs utflykt till Borgundaberget 22 oktober 2011.

Vi var 13 stycken som besegrade berget i ett råkallt och något fuktigt väder. Väl uppe på berget så fanns det svamp, dock var det inte så gott om svamp denna sena utflykt på året. En eloge får man ge till klubben. Det kom bara bort en medlem denna gång! Nya friska tag 2012. Några större rariteter blev inte funna. Vi hittade i alla fall 75 arter.

Några små axplock:

Cineromyces lindbladii (Diplomitoporus lindbladii) – Gråporing

En ganska allmän art som finns både på barrved och lövved. När den är som finast är den rent grå och det finns då inget att ta fel på. Som ung är gråporingen nästan vit, blir senare något gul och slutligen helt grå. Om man lägger ett preparat i lut (KOH) så gelatiniseras skeltthyferna. Det blir stora hål i preparatet, en ganska orginel företeelse som bara gråporingen har bland tickor. Vår fynd gjordes på en och jag såg senare att den var funnen på en tidigare på Borgundaberget. Vår fruktkropp var helt grå, så det var inga bekymmer med bestämningen.

Plicaturopsis crispa – Kantarellmussling

En liten kantarellgul vacker mussling. Som ung är även skivorna vackert gula, men med åldern blir dom vita. Den växer i stora grupper på pinnar och grenar och även på hela stammar av diverse lövträd. Den är vanligast på bok och hasselved. På Borgundaberget såg jag den även på nypon. Kantarellmussling används som signalart inom skogsbruket och indikerar värdefulla lövskogsmiljöer.

Skeletocutis nivea – Fläckticka

En vidväxt till hattbildande ticka. Hattens ovansida är ljust gulbrun och fint luden som ung, senare nästan blåvit till vit. Den får rödbruna fläckar på porena vid tryck. Porena är väldigt små, 8 – 10 per mm. Den är mycket allmän på askved, särskilt på undersidan av något fuktiga askgrenar. Fläcktickan förekommer även på en rad olika lövsubstrat och kan då vara besvärlig att bestämma. Hyfändarna har i mikroskop en kristalkappa vilket är en utmärkt karaktär för släktet Skeletocutis. Kombinationen substrat och färg gör den lättbestämnd när man finner den på askpinnar. Arten var tidigare rödlistad, men är numera att betrakta som allmän.

Fanns det då ingen matsvamp? Jodå, men vi hittade bara föränderlig tofsskivling (Pholiota mutabilis) i små mängder. Så det blev en omelett i dag, på bara ägg!

Bästa Hälsningar

Rolf-Göran

Ladda hem artlistan

Idag var det den tuffare terrängen som gällde!
Genomgång av tickor och en och annan marksvamp!