Wiklandskogen 120922
 

Västgötabergens svampklubbs utflykt 120922

 

Dagens svamputflykt gick till Wiklandskogen, som ligger några km norr om stadsdelen Ryd i Skövde. Vi var nio tappra deltagare vid dagens utflykt. Det hade regnat kraftigt några timmar innan utflykten och det började regna när vi var på väg hem, så vi hade tur med vädret. Tyvärr saknades två av våra främsta experter, Rolf-Göran och Börje, varför vår svamplista blev ganska tunn, åtminstone vad beträffar vissa släkten.
Wiklandskogen är ett stort tallskogsområde men i bäckraviner växer oftast granskog. I området finns också ett stort inslag av björk.
En av bäckravinerna har fått ett biotopskydd som sträcker sig minst 500 meter söder om vägen in till Wiklandskogen. En del av deltagarna i dagens utflykt besökte delar av detta biotopskydd. Andra vandrade mest i tallskogen eller längs med stigar och grusvägar i området.
Vi identifierade 89 arter denna dag. Dagen till ära hade vi med en ny medlem, Yvonne Jacobsson från Falköping. Hon är duktig på att färga garner med svamp och visade oss många vackra garner som hon hade färgat med olika svamparter. Det var vackert.
De flesta arter vi såg under dagens övningar var ganska vanliga, men vi såg några arter som är ganska ovanliga. Bland de senare kan nämnas den hotade arten tallriska (Lactarius musteus), vit trådskivling (Inocybe sambucina) och slemsopp (Suillus flavidus).
Slemsoppen är en art som man inte ser så ofta, men här i Wiklandskogen växte den i stora mängder längs med grusvägarna.

Kurt-Anders Johansson

 

Ladda hem artlistan här...