Ramaria flavescens Ramaria flavescens

Södra Råda den 1 oktober 2013

Elisabeth Jansson hade inbjudit till en extrautflykt till Södra Råda den 29 september. Men efter lite turer hit och dit så blev det den 1 oktober i stället.

7 st hörsammade detta och mötte upp vid S. Rådas g:a kyrka. Strålande solsken, men ganska kall morron. Det visade sig att jag var den ende av hankön och befann mig i en hopplös minoritet. Här gäller det att välja sina ord och hålla en låg profil, och inte stöta sig med damerna. J

Efter den akademiska kvarten så anlände då till slut exkursionsledare Elisabeth. Hon höll en förträfflig information om lokalen vi skulle besöka och vad vi kunde förvänta oss att se.

Lokalen vi skulle besöka är ett blivande reservat där det finns cirka 25 olika sorters taggsvamp, 11 olika sorter korallfingersvampar (ramarior) och en del andra mer sällsynta svampar som streckvaxskivling, olika riskor, spindelskivlingar, violgubbe, m.m.

Skogen består mest av gran, med inslag av tall, s.k. ängsgranskog, och är grönstenspåverkad. Några enstaka lövträd finns också insprängda här och var. Vi höll ett behagligt tempo så att allt fotande och diskuterande hanns med. Det föreföll som exkursionsledaren kunde gå med förbundna ögon och hitta alla dessa taggisar och liknande.  Men å andra sidan hade hon besökt skogen i c:a 30 års tid.

Vi fick se bl.a. Violgubbar,  Blek fingersvamp (Ramaria mairei), Ramaria flavescens, Brandtraggsvamp (Hydnellum auratile) Gul taggsvamp (Hydnellum geogenium) Sammetstaggsvamp (Sarcodon martioflavus) Porslinsblå spindling (Cortinarius cumatilis) bara för att nämna några. Tyvärr så hade det torra klimatet och till viss del även frosten satt sina spår hos svamparna, och då framför allt hos typen skivlingar.

Mellan varven så fikade vi och mådde bra i största allmänhet.

Sammanfattningen av dagens fynd blev ganska sen och solen började gömma sig bakom skogen. Och i och med att solen försvinner kommer kylan krypande. På slutet blev jag frusen och funderade på att om jag inte rör mig hela tiden så riskerar jag att frysa fast på stället och får vänta till nästa vår tills tjälen släpper. J

På hemvägen hade Berit vänligheten att bjuda på mat, hemma hos sig i Törebodatrakten. Detta borde mana till efterlevnad hos fler av medlemmarna!

 

Vid pulpeten

Börje H 

Hydnellum aurantiacum (orange taggsvamp)
Violgubbe (gomphus clavatus)
Klubbdyna (podostroma alutaceum)