Brandticka. Foto: Tomas Fast Brandticka. Foto: Tomas Fast
Vrångebäcken 5 oktober 2013

Västgötabergens utflykt till Vrångebäcken 5 oktober 2013

Efter en lång torr period och även lite frost på sina håll, var det inte lätt att hitta någon bra utflyktslokal denna dag? Börje hade besökt skogsområdena nära Ryd och här fanns det svamp:men inte så många sa Börje.
Vi tog Börje på orden och ställde vår kosa till ett område som heter Vrångebäcken. Här finns ett fint barrskogs område. Denna del av Vrångebäcken är biotopsskyddat och det finns en liten bäck i området. Kanske vi borde se vad det finns för svamp där?
Vi var ett 10-tal medlemmar denna dag och även om det hängde regn i luften, så blev det full fart. Efter en dryg timma var det spännande att se vad vi funnit. Vid genomgången blev 101 arter bestämda. Inget dåligt reseultat vill jag säga. Det blev några riktig fina fynd denna dag!
Trattkantareller och ör- och smörsoppar låg naturligtsvis på bordet. En helt vit något rynkig tätskivig mussling hittades. Denna mussling är västlig och heter Pleurocybella porrigens - Öronmussling. Den ser ju faktiskt ut som små öron och växer oftast på granstubbar. I Älvsborg och Bohuslän ser man den på var och annan granstubbe, men i Skaraborg är den sällsynt och har få fynd. Man kan njuta av svampen, men inte äta den? Det lär finnas förgiftnings fall på den? 
Jag och Kurt-Anders var nere vid bäcken som fanns i området. Här låg gott om granlågor som var rötade av klibbtickor. Om man har en sagolik tur kan man hitta den sällsynta brandtickan på sådana lågor. Jag sa till Kurt-Anders, skall du eller jag ta den? Då säger Kurt-Anders `den sitter ju där’  Viket fynd! Nåväl, vi samlade in ett exemplar, men tyvärr var detta exemplar ganska dåligt. När genomgången på dagens fynd började så talade Göran Grundel om att även han funnit brandticka! Om det var på samma träd eller om den fanns på fler träd i området, vet vi inte. Troligtsvis fanns den på fler  granstammar i området. Pycnoporellus fulgens – brandticka är en mycket sällsynt ticka. I vissa miljöer är den nog att anse som en ren urskogsart, men den kan även förekomma i mycket triviala miljöer.
I Skaraborg blev den först funnen i Södra Råda av Elisabet Jansson och Elisabeth har funnit brandtickan på ytterligare något ställe i Södra Råda. Eva Grundel har även funnit den i både Hova och Amnehärad socknar. Det dröjde många år innan vi hittade den på Billingen,  det fyndet som gjordes av brandticka vid Billingehus av klubben 2007, kanske någon kommer ihåg.

 Så här ser fynd av Pycnoporelleus fulgens – Brandticka i dagsläget ut i Skaraborg.

Södra Råda – 3 lokaler
Hova – 1 lokal
Amnehärad – 1 lokal
Lungnås – 1 lokal
Skövde  - 3 lokaler
Säter – 1 lokal

Summa = 10 kända lokaler 2013 i Skaraborg

 Vem har bästa foto på den?

 Vid pennan

Rolf-Göran

Ladda ned artlistan här…