Ranstad – Höbersbackar 10 maj 2015

Västgötabergens svampklubbs utflykt till Ranstad – Höbersbackar 10/5-15.

Vi var 17 stycken ivriga medlemmar som hade siktet inställt på murkeljakt! Det var lite halvmulet och blåsigt väder och regnet hängde i luften.

 Vi beundrade alla vackra gullvivor och de nästan överblommade backsipporna som fanns på backarna här. På Höbergsbackar såg vi även gott om den mycket sällsynta smalbladiga lungörten. I Ranstadområdet förekommer smalbladiga lungörten på ett flertal ställen.

I områden med stäppartad torräng kan man hitta vårprimören vårmusseron. Vi fann bara en stor häxring med vårmusseron, så det var lite tidig för den ännu. Vi hittade även några exemplar av toppmurkla och rund toppmurkla. Dessa murklor skall inte innehålla några gifter och det lär räcka att man tillagar dom. Att förtära toppmurklor råa bör man nog avstå ifrån. Ytterligare en murkelart blev funnen i lövskogen som gränsar till Höbergsbackar, nämligen den sällsynta pokalmurklan. I övrigt var det tunnsått med vårprimörer.

Pholiotina aporos – Vårringhätting hittades i ett större antal i både öppen och ilövskog. Denna lilla bruna skivling med en tydlig späd ring på foten är lätt att missa. Totalt blev 30 olika arter funna, det flast av fynden var dock vedsvampar.

Från Källby hade både blek stenmurkla och rund toppmurkla blivit funna. Att dom fanns där var något nytt för mig.

Vid pennan

Rolf-Göran

Artlistan hittar du längst ner på sidan!
 
 

Glada svampplockare!
Glada svampplockare!
Genomgång av dagens fynd!
Genomgång av dagens fynd!
Fikatajm!
Fikatajm!

Artlista

Annulohypoxylon multiforme – Björkdyna

Bjerkandera adusta – Svedticka

Calocybe gambosa – Vårmusseron ***

Coprinus micaceus – Glitterbläcksvamp

Daedaleopsis confragosa – Tegelticka

Datronia mollis – Stor hjortticka

Flammulina velutipes – Vinterskivling

Fomes fomentarius – Fnöskticka

Fomitopsis pinicola – Klibbticka

Ganoderma applanatum – Platticka

Gloeophyllum sepiarium – Vedmussling

Hevella acetabulum – Pokalmurkla

Hypholoma fasciculare – Svavelgul slöjskivling

Lycoperdon pyriforme – Gyttrad röksvamp

Lycoperdon sp – (sänd  till Mikael Jeppson)

Morchella elata – Toppmurkla***

Morchella esculenta – Rund toppmurkla***

Panellus stypticus – Epålettsvamp

Phellinus punctatus – Kuddticka

Pholiotina aporos - Vårringhätting

Polyporus brumalis – Vinterticka

Polyporus ciliatus – Sommarticka

Schizophyllum commune – Klyvblad

Stereum hirsutum – Raggskinn

Strobilurus stephanocystis – Tallkotteskivling

Trametes ochracea – Zonticka

Trametes versicolor – Sidenticka

Tubaria furfuracea – Toffelskräling

Xylaria hypoxylon - Stubbhorn