Mössebergs östsluttning NR 24 april 2016

Den 24april var det dags för årets första utflykt. Resan ställdes till Falköping och närmare bestämt parken som är belägen i bergssluttningen ovanför Mössebergs Kurortshotell. Området blev naturreservat nu 2016 och heter officiellt Mössebergs Östsluttning Naturreservat.  Parken har fungerat som "promenadpark" under över 100 år och består av ren lövskog. Mest glesare skog av grov ek,ask, alm och hassel men också mer vilda partier. 

Utflykten lockade 12 personer trots kyligt väder och kylan minskade inte av att vi överraskades av en rejäl hagelskur.  Men hett kaffe fanns ju att tillgå! Trots vädret kunde vi notera hela 28 arter, mest av vedväxande typer och bland den noterades även en del sällsyntare arter. Till de senare kan jag nämna krutgömming, läderskål, grovtagging, askskinn, gråskinn och sist men inte minst brödmärgsticka (Perennipora medulla-panis) som växer sällsynt gärna i "vecken" på gamla ekstubbar. Bild på sistnämnda ser du i bild här nedan. Vitsippor fanns i stora mängder och även blommande saprofyten Vätterosen (Lathraea squamaria)  hittades på flera ställen. Nu ser vi fram mot sommarsvamparna och en rik svamphöst!

 

Vätteros