2019-04-06 Naturmorgon
Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson och Rolf-Göran Carlsson var med i radio P1, Naturmorron den 6 april.
Med rubriken. Sprudlande vår och ovanliga arter i stupet vid Håstens klev
Lyssna på detta här!