Artlistor från resan till Frankrike
 
Deltagarna laddar upp inför de hårda prövningarna!

Sammanställning av fynd Frankrike 2012

Lista över samtliga svampar

  

Ladda hem artlista…

Lista över enbart tickor

Ladda hem artlista...

Dag 1 - 30/9 2012

Lokal 1 - Bens, Isère Departement.

 

Skogsväg i Abies albaskog.
Cirka 1 km väster om det lilla samhället "le Sapppey en Chartreuse" i Chartreuse massivet.

Ladda hem artlista…

Dag 1 - 30/9 2012

Lokal 2 - Col de Porte, Isère Departement.

 

Abies albaskog.

Ladda hem artlista…

Dag 2 - 1/10 2012

Lokal 1 - Bois de Claret, Isère Departement.

 

Sydändan av området med barrskog med lövinslag.

Ladda hem artlista…

Dag 2 - 1/10 2012

Lokal 2 - Col de la Croix Perrin, Isère Departement.

 

Barrskog med lövsinslag. Området ligger väster om Grenoble.

Ladda hem artlista…

Dag 2 - 1/10 2012

Lokal 3 - Correncon en Vercors, Isère Departement.

 

Vi var söder om Correncon en Vercors. Området ligger SV om Grenoble.

Mycket häftig kalkbarrskog med fullt av karstsprickor. Man passerar den väl utmärkta 45:de breddgraden. Vi var både norr och söder om 45:de breddgarden.

Ladda hem artlista…

Dag 3 - 2/10 2012

Lokal 1 - Mt Eynard, Isère Departement.

 

Foten av Mt Eynard utmed vägen upp mot St Hilaire de Touvet, NO om Grenoble.

Värmegynnad skog med bl.a. Quercus pubescens och perukbuske. Det var här vi hittade Amanita ovoidea.

Ladda hem artlista…

Dag 3 - 2/10 2012

Lokal 2 - Bois Francais, Isère Departement.

 

Strandskog utmed floden Isere med gråal, vitpil och svartpoppel. Mycket vedrik lokal.

NO om Grenoble.

Ladda hem artlista…

Dag 3 - 2/10 2012

Lokal 3 - Comboire, Isère Departement.

 

Här finns Fort de Comboire, områden ligger söder om Grenoble.
Sluttning med värmegynnad lövskog.

Ladda hem artlista…

Dag 3 - 2/10 2012

Lokal 4 - Croix de Lichou, Isère Departement.

 

Delvis rik barrskog och en mindre betesmark. SV om Grenoble.
Det var här vi träffade en skolklass.

Ladda hem artlista…

Dag 4 - 3/10 2012

Lokal 1 - Foret de Chambaran, Isère Departement.

 

Skog av äkta kastanj, björk, asp och enstaka bokar på sur mark. Känd lokal för Amanita cesarea. Väster om Grenoble.

Ladda hem artlista…

Dag 4 - 3/10 2012

Lokal 2 - Foret de Chambaran, Isère Departement.

 

Här finns ett litet bestånd av Weymothtall. Ligger väster om Grenoble.

Ladda hem artlista…

Dag 4 - 3/10 2012

Lokal 3 -Foret de Chambaran, Isère Departement.

 

Avenboksbestånd i södra delen av området. Väster om Grenoble.

Ladda hem artlista…

Dag 5 - 4/10 2012

Lokal 1 - Col de Mouilles, Isère Departement.

 

Barrskogsområde med lövinslag. Det var här Anita hoppade högt.

Öster om Grenoble

Ladda hem artlista…

Dag 6 - 5/10 2012

Lokal 1 - Col du Lautaret, Hautes - Alpes Departement.

 

Betsmarker och slåttermarker på 1650 - 2100 meters höjd. Anses vara Alpernas blomsterängar. Brukar benämnas gräsmarker på subalpin nivå. Här finns också vackra bestånd med grönal (Alnus viridis). Här såg vi fjällsippa (Dryas).

Ladda hem artlista…

Dag 6 - 5/10 2012

Lokal 2 - Les Freaux, Hautes - Alpes Departement.

 

Mycket fina sluttningar med lärkskog och betade strandängar.
Här finns alla lärksvampar men kan tänka sig!

Ladda hem artlista…

Dag 7 - 6/10 2012

Lokal 1 - Col d'Izoard, Hautes - Alpes Departement.

 

Lärkskog. Mycket fin alpsluttning med lärk och cembratall på kalk. Sluttningarna är av Dryastyp (fjällsippa). Mycket bra svamplokal.

Ladda hem artlista… (kompletterad 130311)

Dag 7 - 6/10 2012

Lokal 2 - Col d'Izoard, Hautes - Alpes Departement.

 

Tallskog med inslag av lärk, 5 km norr om lokal 1.

Ladda hem artlista…

Dag 7 - 6/10 2012

Lokal 3 - Cerviers, Hautes - Alpes Departement.

 

Lövskog och strandskog utmed bäck.

Ladda hem artlista…