Col d’Izoard 121006
 
Col d’Izoard Col d’Izoard

Diplomitoporus flavescens – Gulporig ticka

 

Den sista utflyktsdagen, den 6 oktober, gick inte av för hackor. Då besökte vi ett fantastiskt område i Col d'Izoard som ligger på cirka 2100 meters höjd i västra Alperna. Området ligger i Hautes – Alpes Departement.

Området utgörs av en mycket brant alpsluttning med lärkträd och cembratall. I sluttningarna här finns gott om Dryas (fjällsippa) och på många av trädstammarna kan man se varglav. En ganska lucker sluttning med en fantastisk utsikt. Det fanns en del grova lågor av lärk och cambratall i området och jag började leta efter tickor så klart.

På en låga av cembratall såg jag något gulaktigt. Det var en cirka 4 –5 cm stor ticka i gula färger och den hade en liten smal hattkant och stora kantiga gula porer. Hatten ovansida gick i gula färger och var något hårig. Den verkade vara ettårig och tämligen seg. Detta måste väl ändå vara Diplomitoporus flavescens tänkte jag. Leif Andersson hade dessutom sett arten tidigare i Ryssland. Efter en stunds beskådande av fyndet kom vi fram till att det var Diplomitoporus flavescens (gulporig ticka). Vilket fynd!

Diplomitoporus flavecens – Gulporig ticka

Är bara känd från substrat av tall och är ytterst sällsynt. Gulporig ticka finns i Norden och förekommer bort till Ryssland, genom mellan Europa, genom Asien och bort till Japan. Diplomitoporus flavescens tycks vara sällsynt i hela utbredningsområdet. I Sverige finns ett 10 tal fynd av arten. Den är känd från Gotland och ifrån Småland, Närke, Dalarna, Hälsingland och Lappland. Gulporig ticka är alltså ytterst sällsynt i Sverige.

Svampen har en mer eller mindre tydlig, smal hatt. Hattens ovansida är fint luden och vit till halmgul. Porlagret är även det halmgult med kantiga stora porer 2 - 4 per mm. Fruktkroppen är tämligen seg.

Vårt fynd gjordes på en låga av cembratall (Pinus cembra)

Rolf-Göran

Gulporig ticka på låga av cembratall
Gulporig ticka i förstoring
Den vackra varglaven
Delar av "vargflocken" utfodras
En paus i det krävande arbetet
Utsikt från fyndplatsen
Undra vad som finns här inne…?